EN | NL
Universiteitsbibliotheek Antwerpen

Hundert Betrachtungen und Begehrungen

Suso, Henricus

Dat het lijden en de dood van Christus in de late middeleeuwen een belangrijk meditatieonderwerp was, blijkt uit de vele bewaarde Middelnederlandse handschriften met passieliteratuur. Een van de meest populaire passieteksten was de vertaling van Die Hundert Betrachtungen und Begehrungen van de Duitse dominicaan Henricus Suso (ca. 1295-1366). Dit gebedenboek van begin 15de eeuw bevat de oudst gekende Vlaamse bewerking daarvan, wat van het handschrift ook een getuige maakt van de Middelnederlandse vertaaltraditie van Duitse geestelijke literatuur. De tekst is door de bewerking een derde langer dan de oorspronkelijke editie. De Middelnederlandse tekst werd op zijn beurt overgezet naar het Latijn door Willem Jordaens (+1372) van de abdij van Groenendaal, en van het Latijn ging het later weer naar een nieuwe Middelnederlandse versie. De Middelnederlandse vertaling heet doorgaans Hondert artikelen vander passien ons heren Jhesu Christi. Het manuscript bevat nog andere teksten: vier berijmde gebeden die ook in het befaamde Gruuthuse-handschrift voorkomen. Wellicht zijn de twee rijkelijk verluchte handschriften in dezelfde sfeer gemaakt: het stedelijke aristocratische milieu.

Dit werk online raadplegen

Titel Hundert Betrachtungen und Begehrungen
Auteur Suso, Henricus
Jaar 1425 -
Taal Nederlands
Materiaal handschrift
Periode 1401-1450
Erfgoedbibliotheek Universiteitsbibliotheek Antwerpen
Catalogus http://anet.ua.ac.be/record/opacua/c:lvd:13274839/N
Digitale kopie http://anet.ua.ac.be/digital/opacua/uarg/o:lvd:13248770/N
Literatuurverwijzing F. Hendrickx (red.), Pampiere wereld. Litteraria Neerlandica uit het bezit van de Universiteit Antwerpen, Leuven, 1994; J. van Aelst, Passie voor het lijden, Leuven, 2005.
 

Geavanceerd zoeken

Sluiten