EN | NL
Provinciale Bibliotheek Limburg

Anatomie, ofte Af-beeldinghe van de deelen des menschelijcken lichaems

Vesalius, Andreas; Valverde de Hamusco, Juan

Andreas Vesalius (1514-1564) is de grondlegger van de moderne anatomie. Hij toonde aan dat niet de medische kennis uit de oudheid maar dissecties van het menselijk lichaam dé bron van betrouwbare medische kennis waren. In 1543 verscheen zijn belangrijkste werk: De humani corporis fabrica (Over het samenstel van het menselijk lichaam), een lijvig boek van 690 bladzijden met 323 houtsneden: de illustraties zijn in dit geval het belangrijkste onderdeel. Voor studenten verscheen een minder dure samenvatting. Vesalius' werk kreeg meteen grote weerklank en de verkorte versie werd al in 1545 gekopieerd door Thomas Geminus. Die bracht een keuze van Vesalius' illustraties samen in veertig grote kopergravures. In 1556 werd weer een nieuwe stap gezet: toen liet de Spaanse anatomist Juan Valverde de Amusco de kopergravures van Geminus opnieuw graveren voor zijn Historia de la composicion del cuerpo humano, met kleine verbeteringen en een eenvoudigere en kortere tekst. Valverdes goedkopere en Spaanstalige boek was bijzonder populair. Deze Nederlandse uitgave van Cornelis Danckertz uit 1647 is een van de twaalf drukken in vier talen. In zijn voorwoord legt Danckertz uit dat hij aanzienlijke kosten heeft gemaakt om het boek te maken. Vermoedelijk liet hij dan ook de kopergravures opnieuw maken.

Dit werk online raadplegen

Titel Anatomie, ofte Af-beeldinghe van de deelen des menschelijcken lichaems
Auteur Vesalius, Andreas; Valverde de Hamusco, Juan
Jaar 1647 -
Plaats Amsterdam
Uitgever Danckertsz, Cornelis
Taal Nederlands
Materiaal oude druk
Periode 1601-1650
Erfgoedbibliotheek Provinciale Bibliotheek Limburg
Catalogus http://zoeken.hasseltpbl.bibliotheek.be/?itemid=|library/v/limburg-extern|4313929
Digitale kopie http://www2.limburg.be/Pub/(670)-Internet/(670)-Internet-Deelsites/PBL/Topnavigatie/Oude-boeken/books.html?b=OD-E-0301.1
 

Geavanceerd zoeken

Sluiten