EN | NL

Rondleidingen

Theatrum orbis terrarum

Van Antwerpen tot Antarctica

Zin voor avontuur. Wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Politieke onrust. Toevallige omstandigheden. Dwang. Religieuze overtuiging. Wat de reden ook mag zijn, sommigen onder ons worden erdoor gedreven grenzen te ontdekken en te overschrijden, persoonlijke zowel als landelijke. Op Flandrica.be…

Start de rondleiding

Topstukken

Het Lam Gods van Van Eyck, Bruegels Dulle Griet en Rubens’ Kruisafneming: dat zijn in de schilderkunst onbetwiste topstukken. Ook in de miniatuur- en boekdrukkunst waren in Vlaanderen wereldtoppers actief, al zijn die minder bekend... Voor deze rondleiding gebruiken we het woord…

Start de rondleiding

[Wapenen vanden edelen porters van Ghendt alzo zij van hauts tijden in schepenen bouck staen. Hier naer volgen die wapenen vanden neeringhen van Ghendt ende die ambachten].

Verdwenen plekken

Onze omgeving verandert voortdurend van uitzicht, in de eerste plaats door het handelend optreden van mensen, maar ook door rampen, natuurlijke evoluties en de tijd die zijn werk doet. Oude beelden laten ons niet zelden verdwenen stukjes werkelijkheid zien. Veel van die beeldschatten maken deel uit…

Start de rondleiding

Belachelyken voorval van een kalf ter wereld gekomen den 27 januarii 1778, met eene tore-cap naer de moden

Straffe verhalen

Papier is geduldig, luidt een Nederlands gezegde. Volgens Van Dale betekent het dat je 'zelfs de grofste onwaarheden, domheden of ongerijmdheden kunt opschrijven'. In deze rondleiding geven we dat een positievere draai: op het gewillige papier – en ook al op het papyrus van de oudheid en op…

Start de rondleiding

Cronache de singniori di Fiandra e de loro advenimenti [Ms. 685]

De wereld van de Bourgondiërs

‘Van het leven en de goede dingen des levens genietend of daartoe leidend’: dat is volgens Van Dale de definitie van het woord bourgondisch, zonder hoofdletter. ‘Zwierig’, ‘uitgelaten’, ‘uitbundig’ zijn de synoniemen die het woordenboek geeft. Het…

Start de rondleiding

 

Geavanceerd zoeken

Sluiten